nelineární analýza organizmu

Pojem enregetické medicíny (vibrační nebo i frekvenční medicíny) můžeme najít již na počátku 20 století ve spojení s významnými jmény jako N.Tesla, R.Riffe apod. Na tomto základě je postavena i dnešní metoda "BIOREZONANCE" která vznikla v 70. letech v Německu jako nová biofyzikální metoda – MORA – terapie. Zakladatelem je doktor Franc Morell a Ing. E. Raše.

principy biorezonance:

Elektromagnetické kmity jsou nejdůležitějšími silami v přírodě. Řídí výměnu látek, vzrůst a rozložení hormonů, pocit bolesti, stručně řečeno – všechny fyzikální projevy života. To, že elektromagnetické pole řídí biochemické procesy, je známé nedávno a ještě ne zcela se dostalo do povědomí lidské společnosti. Mnozí si stále ještě myslí, že tělo je svým způsobem spalovací motor a jeho funkce jsou podmíněny pouze biochemickými procesy. Tradiční medicína dneška vidí pouze viditelné a tuhé tělo, neuznává neviditelné elektromagnetické tělo.

princip diagnostiky

- zdravotní přístroj, nelineární systém metapatie, diagnostika a terapie třetího tisíciletí.

Vynálezce NLS. diagnostiky a terapeutického systému OBERON - METAPATIE, Prof. Dr. Vladimír Nesterov a MUDr. Věra Nesterová.

  Vědci IPP / OMSK vyvinuli diagnostický a terapeutický přístroj Oberon, který umožňuje porovnávat průběhy stavů biologických objektů se změnami vlnových charakteristik tkání, jednotlivých buněk, chromosomů a dokonce jednotlivých hormonů a fermentů. Nelineární analytický systém (NLS) patří k informačním technologiím. To znamená pomoci systému Oberon jsou vyhodnocovány energetické/funkční stavy těla. Měli bychom vzít na vědomí, že předkládané bodové hodnocení podchycuje povšechně dynamiku pomnožení a úbytku adaptačních rezerv. Stabilní patologický stav bez proměnlivých změn dynamiky je těžko Oberonem podchycován.

Abychom získali přesný, funkční stav lidského těla a stanovili tak jeho správnou diagnózu, využíváme v Oberonu následující expertní systém:

 1. Vizuální vyhodnocení flanderské logaritmické polychromní stupnice v bodové formě na virtuálním orgánovém modelu.
 2. Lokalizaci patologického ložiska
 3. Analýzu koeficientu spektrální podobnosti
 4. Hloubkové vyšetření na histologické, buněčné a vnitrobuněčné rovině
 5. Potvrzení stavu prostředí těla / mikroorganizmy a parazity
 6. Provedení biochemické analýzy
 7. Vyloučení alergenů a přecitlivělostí na potraviny
 8. Provedení virtuální modelové analýzy
 9. Provedení absolutní modelové analýzy
 10. Provedení eliminace
 11. Provedení prognostiky
 12. Vizuální porovnání rozdělovací křivky amplitudy naměřeného signálu a charakteristiky frekvence vyšetřovaného objektu,spolu s uloženými údaji v databance frekvenčních charakteristik patologického procesu
 13. Provedení entropie a NLS analýzy
 14. Provedení vegeto testu
 15. Provedení etalon objektu a vzorového objektu

meta meta1

 

 

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.