koloidní stříbro

medionic

profesionální přístroje německé výroby pro domácí výrobu koloidního stříbra a dalších kovů z produkce firmy MEDIONIC GmbH. Zkušenosti od roku 1997 a několik desítek tisích spokojených uživatelů po celé Evropě jsou zárukou bezpečnosti, kvality a rovněž i komplexní informovanosti.

v současnosti se jedná o jediné profesionální generátory na výrobu koloidního stříbra v domácích podmínkách s garantovanoou velikostí částic stříbra a možností stanovení libovolné koncentrace a množství vyráběného koloidního stříbra

ve zkratce:  

 • pro výrobu koloidního stříbra, zlata………
 • jednoduchá obsluha pro každého
 • přesná koncentrace (odchylky menší než  +/- 5%)
 • kontinuální uvolňování stříbra nezávisle na použité vodě
 • pulzní stejnosměrné napětí s vysokým výkonem zaručuje nejmenší částice
 • nejsou potřeba žádné příměsi
 • výroba koloidního stříbra je možná i za použití silně čištěné vody s minimální vodivostí
 • s originálními elektrodami MED-Plus (min.čistoty 99,99%, se specifickou tvrdostí)
 • síťový zdroj 33 V , antistatický povrch
 • nejsou zapotřebí žádné baterie
 • veškeré příslušenství k dispozici

Ionic-Pulser

v současnosti nabízíme tři přístroje řady Ionic-Pulser

generátor koloidního stříbra standard - S - koupit můžete ZDE

generátor koloidního stříbra PRO - koupit můžete ZDE

 

Ionic-Pulser® řady Standard S

Pomocí  ICP-Analýzy* dle DIN EN ISO 11885 a Analytické ultracentrifugy testovaná zařízení zaručují rovnoměrné předávání stříbra nezávisle na druhu vody a proporčně k době výroby. Prostřednictvím tabulky můžete stanovit naprosto přesnou koncentraci. *Iductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry

technika - Velkou předností integrované inteligentní elektroniky je automatické nastavení podle elektrické vodivosti kapaliny tak, aby mohly být standardizované suspenze (až 100ppm a více) vyrobeny s vysokou přesností koncentrace a optimální velikostí částic.   
Přístroje jsou sestrojeny zejména pro kapaliny s minimální vodivostí a tak jsou schopné výroby hodnotného koloidního stříbra i s tzv.Aqua bidest (dvakrát destilovaná voda).

- proces začíná spuštěním pulsujícího stejnosměrného napětí s poměrně vysokým výkonem, které je překrýváno částečným střídavým napětím, což je umožněno přiloženým zdrojem s výstupem 33 V a v přístroji integrovanou elektronikou, která předává cca. 42V elektrodám.

- pro vysokou kvalitu hotové substance je rozhodující i kvalita stříbrných elektrod. Tyto vykazují čistotu min.99,99% při vysoké hustotě materiálu.  

- k dosažení dlouhé životnosti zařízení bylo upuštěno od použití mechanických částí jako jsou spínače apod.

- měřením bylo prokázáno, že částečky stříbra dosahují v čerstvé substanci velikosti méně než 7nm. Konkrétně u 90% substance menší než 1nm.

přísady - vyspělá technika umožňuje výrobu koloidního stříbra v přesné koncentraci i s dvakrát destilovanou vodou, které je téměř nevodivá. Z tohoto důvodu nejsou nutné u tohoto zařízení žádné přísady.

Teplota a kontrola kapaliny - Inteligentní elektronika s automatickou kontrolou kapaliny a normovaným, lineárním předáváním stříbra dělá Ionic-Pulser® nezávislým na teplotě a kvalitě vody. I přesto doporučujeme zásadně používání destilované nebo silně demineralizované vody, která je před použitím ohřátá.

 Normované  uvolňování stříbra - Cejchované přístroje. Prostřednictvím elektroniky probíhá lineární uvolňování stříbra, což vede k vysoce přesným a opakovatelným výsledkům.

Stupeň čistoty - Obsah stříbra v elektrodách MED Plus dosahuje minimálně 99,99% - ve spojení s vysokou hustotou materiálu (speciální výroba - specifická tvrdost) je to dalším znakem nejvyšší kvality.

trvanlivost - koloidní stříbro je použitelné po mnoho měsíců, ale svého  náboje kontinuálně pozbývá. S vysokým obsahem pozitivních Ionů je obzvláště účinné a mělo by být z tohoto důvodu pokud možno používané čerstvé.

skladování - k zachování stříbrné substance v jejím optimální stavu pokud možno co nejdéle, musí být bezpodmínečně dodrženo následující:

 • Nedávat do blízkosti elektromagnetického pole (vedle elektrického sporáku, TV, lednice atd.)
 • Neuchovávat v lednici, avšak skladovat v chladu a tmě.
 • Neskladovat v plastových nebo kovových nádobách, ale používat pouze tmavé skleněné lahve.
 • Neředit z důvodu změny koncentrace Nicht.

obsluha - obsluha tohoto přístroje je velmi jednoduchá:

 • ohřát odpovídající množství kapaliny a naplnit sklenici,
 • Zasunout do přístroje stříbrné elektrody,
 • Zařízení posadit na sklenici a připojit síťový zdroj.

Z přiložené tabulky můžete stanovit jaké časy nyní  Ionic-Pulser® pro výrobu zvolené koncentrace požaduje.  Pokud si nejste požadovanou koncentrací jisti, doporučujeme pro začátek většinou používat koncentraci 25ppm.  Protože se na elektrodách běžně tvoří tzv. elektrodový kal, měly by být elektrody cca po 20 minutách otřeny papírovým ubrouskem nebo kapesníkem. 

Všechna zařízení Ionic-Pulser® systému jsou bezůdržbová.

 

 

 

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.